Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn bạn đã truy cập website xemtuvi.mobi (Sau đây có thể gọi là chúng tôi)

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước. Do vậy, bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.

Điều 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1. Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của bạn thông qua website này nhằm:

  • Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện website.
  • Đưa ra kết quả trong các trò chơi (Ví dụ: bạn có thể thấy các trò chơi Tại đây) hoặc các trải nghiệm phù hợp với từng người dùng.

1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của bạn:
  • Họ, tên.
  • Email công khai trên facebook.
  • Hình ảnh công khai trên facebook.
  • Các thông tin mà bạn đồng ý chia sẻ với chúng tôi thông qua hình thức đăng nhập bằng facebook.

Điều 2. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ không giới hạn thời gian đối với các thông tin mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi.

Điều 3: Chia sẻ thông tin với bên thứ 3

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ 3 (ngoại trừ các trường hợp liệt kê ở điều 4).

Điều 4: Chia sẻ thông tin pháp lý

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 theo luật. Ví dụ, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của nhà chức trách, khi điều này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi. Ngoại trừ các trường hợp được liệt kê trong chính sách này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do nào khác, trừ khi chúng tôi thông báo với bạn về việc thông tin sẽ được sử dụng như thế nào khi bạn gửi thông tin đó cho chúng tôi, hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

Điều 5: Lựa chọn của bạn

Bạn có thể không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi trong một số trường hợp.