Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Giáp Tuất 1994

30-01-2021 06:00

Chọn tuổi xông nhà, xông đất, xem hướng xuất hành đầu năm, ngày giờ tốt mở hàng, ngày đẹp khai trương đầu năm Tân Sửu 2021 hợp tuổi Giáp Tuất 1994.

1. Chọn tuổi xông nhà năm 2021, xem tuổi xông đất năm Tân Sửu hợp gia chủ

Theo truyền thống của người Việt Nam, khi chọn tuổi xông nhà (chọn tuổi xông đất đầu xuân) thì nên chọn tuổi của người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với tuổi của chủ nhà. Đồng thời Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của năm xông nhà (năm mới) cũng cần tương sinh với tuổi của người được chọn xông nhà.

Ngoài yếu tố trên, tử vi năm 2021 cho biết người được chọn để xông nhà ngày Tết, xông đất đầu năm 2021 cũng cần phải hội tụ được các phẩm chất như: tốt vía, đạo đức đường hoàng, tính tình rộng rãi, vui vẻ, nhiệt tình, thành đạt, mạnh khỏe, hạnh phúc, nếu đang làm ăn phát đạt thì càng tốt.

Những người đang có tang thì không nên mời đến xông nhà, gia chủ có tang thì không nên mừng tuổi vào mùng 1 cho người khác để tránh mang điều xui xẻo đến cho gia đình người đó. Phụ nữ mang thai, mới sinh cũng thường kiêng đi vào những ngày đầu năm vì ông cha ta có câu “sinh dữ, tử lành”.

Người xưa quan niệm rằng, các việc được tiến hành vào đầu năm mà thuận buồm xuôi gió thì cả năm đó sẽ thuận lợi, may mắn, thành công trong nhiều chuyện. Bởi vậy, việc chọn tuổi xông nhà đầu năm là rất quan trọng, phải xem tuổi xông nhà, chọn tuổi xông đất hợp với tuổi, mệnh của gia chủ.

Trường hợp những người có tuổi tốt xông nhà đầu năm không sống tại nơi gần chủ nhà sinh sống hoặc có việc không đến xông nhà được thì gia chủ có thể tìm người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình.

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Giáp Tuất

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Giáp Tuất

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ Giáp Tuất vào đầu năm Tân Sửu 2021

Khi chọn tuổi xông nhà đầu năm 2021 tuổi Giáp Tuất 1994 có thể lựa chọn một trong những tuổi hợp nhất dưới dây để tiến hành xông nhà đầu năm Tân Sửu. Tuổi tốt nhất được tính từ trên xuống dưới:

Tuổi xông nhà

Quan hệ xung khắc

1986 (Bính Dần - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

1960 (Canh Tý - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1990 (Canh Ngọ - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. =>Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Không tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1998 (Mậu Dần - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1950 (Canh Dần - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Mộc khắc Thổ => Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1948 (Mậu Tý - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1956 (Bính Thân - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1965 (Ất Tỵ - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1977 (Đinh Tỵ - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1978 (Mậu Ngọ - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Không tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 

2. Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Giáp Tuất

Xuất hành đầu năm nghĩa là đi ra khỏi nhà tính từ thời điểm giao thừa trở đi, có nhiều người sau giao thừa là đi lễ đền, chùa nhưng có những người phải sang sáng mùng một Tết mới bắt đầu đi, cũng có người thì xuất hành muộn hơn vào mùng 2, mùng 3 Tết, tùy vào từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Khi xem tử vi chính xác nhất chúng tôi đã chọn được hướng xuất hành, giờ xuất hành tốt đầu năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ Giáp Tuất:

  • Mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021) xuất hành hướng Tây Nam để đón Tài Thần, hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần từ 11 giờ đến 15 giờ.
  • Mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 13/2/2021) xuất hành hướng Nam để đón Hỷ Thần, hướng Tây để đón Tài Thần từ 7 giờ tới 11 giờ.
  • Mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021) xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Tây đón Tài Thần từ 7 giờ tới 9 giờ và 11 giờ đến 15 giờ.

3. Xem ngày giờ tốt mở hàng, khai trương đầu năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Giáp Tuất

Theo quan niệm của người Việt, ngày khai trương, mở cửa hàng đầu năm có ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán, kinh doanh và tài lộc của gia chủ trong cả năm đó. Vì thế, việc chọn ngày giờ tốt khai trương, mở hàng đầu năm là vô cùng quan trọng. Năm Tân Sửu 2021, những người chủ doanh nghiệp, cửa hàng nếu chọn được ngày tốt, giờ đẹp để mở cửa hàng, lại gặp được vị khách đầu tiên hợp tuổi thì tin chắc rằng trong năm đó cửa hàng hay doanh nghiệp này sẽ làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn.

Những ngày tốt, giờ đẹp nhất có thể hiến hành mở hàng, khai trương đầu năm 2021:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Sáu ngày 12/2/2021): Giờ tốt Tý (23h-1h); Dần (3h-5h); Mão (5h-7h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Dậu (17h-19h)
  • Ngày mùng 5 tết (Thứ Ba ngày 16/2/2021): Giờ tốt Dần (3h-5h); Mão (5h-7h); Tỵ (9h-11h); Thân (15h-17h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h)
  • Ngày mùng 9 tết (Thứ Bảy ngày 20/2/2021): Giờ tốt Sửu (0h-3h); Thìn (7h-9h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h)
  • Ngày mùng 10 tết (Chủ Nhật ngày 21/2/2021): Giờ Tý (23h-1h); Sửu (1h-3h); Mão (5h-7h); Ngọ (11h-13h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h)

Để giúp cho gia chủ tăng được may mắn, tài khí thì nên chọn người mở hàng có tuổi (Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành) tương sinh với tuổi của gia chủ. Ngoài chuyện hợp tuổi thì phải chọn được người tốt vía, hiền lành, đức độ, đang ăn nên làm ra… Khi đến mở hàng, việc mua bán chỉ nên diễn ra trong khoảng 5 đến 10 phút, không cần quá lâu, để việc kinh doanh buôn bán của gia chủ trong năm mới sẽ được trôi chảy, thông suốt.

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Quý Dậu 1993

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Nhâm Thân 1992

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Tân Mùi 1991

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Canh Ngọ 1990

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Kỷ Tỵ 1989

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Mậu Thìn 1988

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2021 tuổi Đinh Mão 1987