Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2017 tuổi Canh Ngọ 1990

10-01-2017 17:00

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất, hướng xuất hành đầu năm, xem ngày giờ tốt mở hàng, ngày đẹp khai trương đầu năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Canh Ngọ 1990.

Xem thêm: Tuổi Ngọ

1. Chọn tuổi xông nhà năm 2017, xem tuổi xông đất năm Đinh Dậu hợp gia chủ

Thông tin gia chủ Canh Ngọ và năm xem tuổi xông nhà

Tuổi của gia chủ

Năm 2017

Năm sinh : Canh Ngọ

Mệnh : Lộ Bàng Thổ

Cung : Khảm

Năm xem : Đinh Dậu

Mệnh : Sơn Hạ Hỏa

Niên Mệnh Năm Sinh: Thổ

Cung : Nam: Khảm - Nữ: Cấn

Luận giải cách chọn tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017

Theo truyền thống của người Việt Nam, khi chọn tuổi xông nhà (chọn tuổi xông đất đầu xuân) hợp với tuổi của gia chủ thì nên chọn tuổi của người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với tuổi của chủ nhà. Đồng thời Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của năm xông nhà (năm mới) cũng cần tương sinh với tuổi của người được chọn xông nhà.

Ngoài yếu tố trên, người được chọn để xông nhà ngày Tết, xông đất đầu năm 2017 cũng cần phải hội tụ được các phẩm chất như: tốt vía, đạo đức đường hoàng, tính tình rộng rãi, vui vẻ, nhiệt tình, thành đạt, mạnh khỏe, hạnh phúc, nếu đang làm ăn phát đạt thì càng tốt.

Những người đang có tang thì không nên mời đến xông nhà, gia chủ có tang thì không nên mừng tuổi vào mùng 1 cho người khác để tránh mang điều xui xẻo đến cho gia đình người đó. Phụ nữ mang thai, mới sinh cũng thường kiêng đi vào những ngày đầu năm vì ông cha ta có câu “sinh dữ, tử lành”.

Người xưa quan niệm rằng, các việc được tiến hành vào đầu năm mà thuận buồm xuôi gió thì cả năm đó sẽ thuận lợi, may mắn, thành công trong nhiều chuyện. Bởi vậy, việc chọn tuổi xông nhà đầu năm là rất quan trọng, phải xem tuổi xông nhà, chọn tuổi xông đất hợp với tuổi, mệnh của gia chủ.

Trong trường hợp những người có tuổi tốt xông nhà đầu năm không sống tại nơi gần chủ nhà sinh sống hoặc có việc không đến xông nhà được thì gia chủ có thể tìm người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình.

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Canh Ngọ

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Canh Ngọ

Chọn tuổi xông nhà cho gia chủ Canh Ngọ vào đầu năm Đinh Dậu 2017

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Canh Ngọ có thể lựa chọn một trong những tuổi hợp nhất dưới dây để tiến hành xông nhà đầu năm 2017. Tuổi tốt nhất được tính từ trên xuống dưới:

Tuổi xông nhà

Quan hệ xung khắc

1965 (Ất Tỵ - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa hòa Hỏa, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp với địa chi Ngọ của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

1938 (Mậu Dần - mệnh Thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ, Chấp nhận được

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1977 (Đinh Tỵ - mệnh Thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ, Chấp nhận được

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp với địa chi Ngọ của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1979 (Kỷ Mùi - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa hòa Hỏa, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1994 (Giáp Tuất - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa hòa Hỏa, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của gia chủ, Không tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất phạm Lục Hại (Dậu hại Tuất) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Không tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1955 (Ất Mùi - mệnh Kim)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim xung khắc với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa khắc Kim, Không tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1949 (Kỷ Sửu - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa hòa Hỏa, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Sửu phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Ngọ của gia chủ, Không tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1962 (Nhâm Dần - mệnh Kim)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim xung khắc với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa khắc Kim, Không tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1986 (Bính Dần - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa hòa Hỏa, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của gia chủ, Không tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1991 (Tân Mùi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ, Chấp nhận được

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Đinh Dậu vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của năm Đinh Dậu, Không tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp với địa chi Dậu của năm Đinh Dậu, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

2. Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Canh Ngọ

Xuất hành đầu năm nghĩa là đi ra khỏi nhà tính từ thời điểm giao thừa trở đi, có nhiều người sau giao thừa là đi lễ đền, chùa nhưng có những người phải sang sáng mùng một Tết mới bắt đầu đi, cũng có người thì xuất hành muộn hơn vào mùng 2, mùng 3 Tết, tùy vào từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Dưới đây là hướng xuất hành, giờ xuất hành tốt đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ Canh Ngọ:

Ngày mùng 1 tết (Thứ 7 ngày 28/1/2017): Xuất hành hướng Đông Nam

Ngày mùng 2 tết (Chủ nhật ngày 29/1/2017): Xuất hành hướng Đông

Ngày mùng 3 tết (Thứ 2 ngày 30/1/2017): Xuất hành hướng Đông

Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Canh Ngọ

Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Canh Ngọ

3. Xem ngày giờ tốt mở hàng, khai trương đầu năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Canh Ngọ

Theo quan niệm của người Việt, ngày khai trương, mở cửa hàng đầu năm có ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán, kinh doanh và tài lộc của gia chủ trong cả năm đó. Vì thế, việc chọn ngày giờ tốt khai trương, mở hàng đầu năm là vô cùng quan trọng. Năm Đinh Dậu 2017, những người chủ doanh nghiệp, cửa hàng nếu chọn được ngày tốt, giờ đẹp để mở cửa hàng, lại gặp được vị khách đầu tiên hợp tuổi thì tin chắc rằng trong năm đó cửa hàng hay doanh nghiệp này sẽ làm ăn phát đạt và thuận lợi hơn.

Những ngày tốt, giờ đẹp nhất có thể hiến hành mở hàng, khai trương đầu năm 2017:

Ngày mùng 3 tết (30/1/2017) giờ đẹp Thìn (7h - 9h) hoặc Ngọ (11h - 13h) hoặc Mùi (13h - 15h) hoặc Tuất (19h - 21h)

Ngày mùng 5 tết (1/2/2017) giờ đẹp Mão (5h - 7h) hoặc Tỵ (9h - 11h) hoặc Thân (15h - 17h) hoặc Tuất (19h - 21h)

Ngày mùng 10 tết (6/2/2017) giờ đẹp Sửu (1h - 3h) hoặc Mão (5h - 7h) hoặc Ngọ (11h - 13h) hoặc Thân (15h - 17h)

Để giúp cho gia chủ tăng được may mắn, tài khí thì nên chọn người mở hàng có tuổi (Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành) tương sinh với tuổi của gia chủ. Ngoài chuyện hợp tuổi thì phải chọn được người tốt vía, hiền lành, đức độ, đang ăn nên làm ra… Khi đến mở hàng, việc mua bán chỉ nên diễn ra trong khoảng 5 đến 10 phút, không cần quá lâu, để việc kinh doanh, buôn bán của gia chủ trong năm mới sẽ được trôi chảy, thông suốt.

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi