Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Bính Ngọ 1966

19-12-2019 18:00

Chọn tuổi xông nhà, xông đất, xem hướng xuất hành đầu năm, ngày giờ tốt mở hàng, ngày đẹp khai trương đầu năm Canh Tý 2020 hợp tuổi Bính Ngọ 1966.

Xem thêm: Tuổi Ngọ

1. Chọn tuổi xông nhà năm 2020, xem tuổi xông đất năm Canh Tý hợp gia chủ

Theo truyền thống của người Việt Nam, khi chọn tuổi xông nhà (chọn tuổi xông đất đầu xuân) thì nên chọn tuổi của người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với tuổi của chủ nhà. Đồng thời Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của năm xông nhà (năm mới) cũng cần tương sinh với tuổi của người được chọn xông nhà.

Ngoài yếu tố trên, tử vi trọn đời miễn phí cho biết người được chọn để xông nhà ngày Tết, xông đất đầu năm 2020 cũng cần phải hội tụ được các phẩm chất như: tốt vía, đạo đức đường hoàng, tính tình rộng rãi, vui vẻ, nhiệt tình, thành đạt, mạnh khỏe, hạnh phúc, nếu đang làm ăn phát đạt thì càng tốt.

Những người đang có tang thì không nên mời đến xông nhà, gia chủ có tang thì không nên mừng tuổi vào mùng 1 cho người khác để tránh mang điều xui xẻo đến cho gia đình người đó. Phụ nữ mang thai, mới sinh cũng thường kiêng đi vào những ngày đầu năm vì ông cha ta có câu “sinh dữ, tử lành”.

Người xưa quan niệm rằng, các việc được tiến hành vào đầu năm mà thuận buồm xuôi gió thì cả năm đó sẽ thuận lợi, may mắn, thành công trong nhiều chuyện. Bởi vậy, việc chọn tuổi xông nhà đầu năm là rất quan trọng, phải xem tuổi xông nhà, chọn tuổi xông đất hợp với tuổi, mệnh của gia chủ.

Trường hợp những người có tuổi tốt xông nhà đầu năm không sống tại nơi gần chủ nhà sinh sống hoặc có việc không đến xông nhà được thì gia chủ có thể tìm người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình.

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Ngọ

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Ngọ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ Bính Ngọ vào đầu năm Canh Tý 2020

Khi chọn tuổi xông nhà đầu năm 2020 tuổi Bính Ngọ 1966 có thể lựa chọn một trong những tuổi hợp nhất dưới dây để tiến hành xông nhà đầu năm Canh Tý. Tuổi tốt nhất được tính từ trên xuống dưới:

Tuổi xông nhà

Quan hệ xung khắc

1962 (Nhâm Dần - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Kim sinh Thủy, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Bính của gia chủ, Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý, Chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

1970 (Canh Tuất - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Kim sinh Thủy, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không trực xung, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý, Chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

1971 (Tân Hợi - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Ngọ của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý, Chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

1985 (Ất Sửu - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Kim sinh Thủy, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Sửu phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Ngọ của gia chủ, Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý, Rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

2001 (Tân Tỵ - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Kim sinh Thủy, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân không tương hợp, không xung khắc với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với địa chi Ngọ của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không tương sinh, không xung khắc với địa chi Tý của năm Canh Tý, Chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

1992 (Nhâm Thân - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Kim sinh Thủy, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Bính của gia chủ, Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Ngọ của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý, Rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

2000 (Canh Thìn - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Kim sinh Thủy, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Bính của gia chủ, Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Ngọ của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý, Rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1994 (Giáp Tuất - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa, Không tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý, Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

2003 (Quý Mùi - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý, Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Quý không sinh, không khắc với thiên can Bính của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Quý không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt lục hợp với địa chi Ngọ của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Mùi trung hòa với địa chi Tý của năm Canh Tý, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1981 (Tân Dậu – mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý, Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với địa chi Ngọ của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dậu bình hòa với địa chi Tý của năm Canh Tý, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 

2. Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Ngọ

Xuất hành đầu năm nghĩa là đi ra khỏi nhà tính từ thời điểm giao thừa trở đi, có nhiều người sau giao thừa là đi lễ đền, chùa nhưng có những người phải sang sáng mùng một Tết mới bắt đầu đi, cũng có người thì xuất hành muộn hơn vào mùng 2, mùng 3 Tết, tùy vào từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Khi xem tử vi chính xác nhất chúng tôi đã chọn được hướng xuất hành, giờ xuất hành tốt đầu năm Canh Tý 2020 cho gia chủ Bính Ngọ:

  • Mùng 1 tết (Thứ 7 ngày 25/1/2020) xuất hành hướng Nam để đón Hỷ Thần, hướng Đông để đón Tài Thần từ 11 giờ đến 15 giờ.
  • Mùng 2 tết (Chủ nhật ngày 26/1/2020) xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Bắc để đón Tài Thần từ 7 giờ tới 11 giờ.
  • Mùng 3 tết (Thứ 2 ngày 27/1/2020) xuất hành hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần, hướng Nam đón Tài Thần từ 7 giờ tới 9 giờ và 11 giờ đến 15 giờ.

Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Ngọ

Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Ngọ

3. Xem ngày giờ tốt mở hàng, khai trương đầu năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Ngọ

Theo quan niệm của người Việt, ngày khai trương, mở cửa hàng đầu năm có ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán, kinh doanh và tài lộc của gia chủ trong cả năm đó. Vì thế, việc chọn ngày giờ tốt khai trương, mở hàng đầu năm là vô cùng quan trọng. Năm Canh Tý 2020, những người chủ doanh nghiệp, cửa hàng nếu chọn được ngày tốt, giờ đẹp để mở cửa hàng, lại gặp được vị khách đầu tiên hợp tuổi thì tin chắc rằng trong năm đó cửa hàng hay doanh nghiệp này sẽ làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn.

Những ngày tốt, giờ đẹp nhất có thể hiến hành mở hàng, khai trương đầu năm 2020:

  • Ngày mùng 4 tết (Thứ Ba ngày 28/1/2020): Giờ tốt Mão (5h -7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
  • Ngày mùng 5 tết (Thứ Tư ngày 29/1/2020): Giờ tốt Mão (5h -7h), Tị (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h)
  • Ngày mùng 11 tết (Thứ Ba ngày 4/2/2020): Giờ Mão (5h - 7h), Tị (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h)

Để giúp cho gia chủ tăng được may mắn, tài khí thì nên chọn người mở hàng có tuổi (Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành) tương sinh với tuổi của gia chủ. Ngoài chuyện hợp tuổi thì phải chọn được người tốt vía, hiền lành, đức độ, đang ăn nên làm ra… Khi đến mở hàng, việc mua bán chỉ nên diễn ra trong khoảng 5 đến 10 phút, không cần quá lâu, để việc kinh doanh buôn bán của gia chủ trong năm mới sẽ được trôi chảy, thông suốt.

 

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Ất Tỵ 1965

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Giáp Thìn 1964

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Quý Mão 1963

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Nhâm Dần 1962

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Tân Sửu 1961

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Canh Tý 1960

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2020 tuổi Kỷ Hợi 1959

Bài viết liên quan