Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Đinh Sửu 1997

25-01-2019 21:16

Chọn tuổi xông nhà, xông đất, xem hướng xuất hành đầu năm, ngày giờ tốt mở hàng, ngày đẹp khai trương đầu năm Kỷ Hợi 2019 hợp tuổi Đinh Sửu 1997.

Xem thêm: Tuổi Sửu

1. Chọn tuổi xông nhà năm 2019, xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi hợp gia chủ

Theo truyền thống của người Việt Nam, khi chọn tuổi xông nhà (chọn tuổi xông đất đầu xuân) thì nên chọn tuổi của người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với tuổi của chủ nhà. Đồng thời Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của năm xông nhà (năm mới) cũng cần tương sinh với tuổi của người được chọn xông nhà.

Ngoài yếu tố trên, xem tử vi 2019 miễn phí cho biết người được chọn để xông nhà ngày Tết, xông đất đầu năm 2019 cũng cần phải hội tụ được các phẩm chất như: tốt vía, đạo đức đường hoàng, tính tình rộng rãi, vui vẻ, nhiệt tình, thành đạt, mạnh khỏe, hạnh phúc, nếu đang làm ăn phát đạt thì càng tốt.

Những người đang có tang thì không nên mời đến xông nhà, gia chủ có tang thì không nên mừng tuổi vào mùng 1 cho người khác để tránh mang điều xui xẻo đến cho gia đình người đó. Phụ nữ mang thai, mới sinh cũng thường kiêng đi vào những ngày đầu năm vì ông cha ta có câu “sinh dữ, tử lành”.

Người xưa quan niệm rằng, các việc được tiến hành vào đầu năm mà thuận buồm xuôi gió thì cả năm đó sẽ thuận lợi, may mắn, thành công trong nhiều chuyện. Bởi vậy, việc chọn tuổi xông nhà đầu năm là rất quan trọng, phải xem tuổi xông nhà, chọn tuổi xông đất hợp với tuổi, mệnh của gia chủ.

Trường hợp những người có tuổi tốt xông nhà đầu năm không sống tại nơi gần chủ nhà sinh sống hoặc có việc không đến xông nhà được thì gia chủ có thể tìm người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình.

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho tuổi Đinh Sửu

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho tuổi Đinh Sửu

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ Đinh Sửu vào đầu năm Kỷ Hợi 2019

Khi chọn tuổi xông nhà đầu năm 2019 tuổi Đinh Sửu 1997 có thể lựa chọn một trong những tuổi hợp nhất dưới dây để tiến hành xông nhà đầu năm Kỷ Hợi. Tuổi tốt nhất được tính từ trên xuống dưới:

Tuổi xông nhà

Quan hệ xung khắc

1972 (Nhâm Tý - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1945 (Ất Dậu - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy, Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1951 (Tân Mão - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ, Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1974 (Giáp Dần - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy, Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi) - Cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần - Thân - Tỵ - Hợi) - Hung nên Cát - Hung trung hòa với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1975 (Ất Mão - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy, Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1981 (Tân Dậu - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ, Không tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1996 (Bính Tý - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy, Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ, Rất tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1952 (Nhâm Thìn - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy, Chấp nhận được

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Thìn phạm Tứ Hành Xung (Thìn - Tuất - Sửu - Mùi) với địa chi Sửu của gia chủ, Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

1950 (Canh Dần - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi) - Cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần - Thân - Tỵ - Hợi) - Hung nên Cát - Hung trung hòa với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

1942 (Nhâm Ngọ - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc, Rất tốt

- Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc, Chấp nhận được

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, Rất tốt

- Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Sửu của gia chủ, Không tốt

- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi, Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

2. Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho tuổi Đinh Sửu

Xuất hành đầu năm nghĩa là đi ra khỏi nhà tính từ thời điểm giao thừa trở đi, có nhiều người sau giao thừa là đi lễ đền, chùa nhưng có những người phải sang sáng mùng một Tết mới bắt đầu đi, cũng có người thì xuất hành muộn hơn vào mùng 2, mùng 3 Tết, tùy vào từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Khi xem tử vi trực tuyến chúng tôi đã chọn được hướng xuất hành, giờ xuất hành tốt đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ Đinh Sửu:

  • Thứ Ba ngày 5/2, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán: Xuất hành theo hướng Tây Bắc rất tốt.
  • Thứ Tư ngày 6/2, tức mùng 2 Tết Nguyên Đán: Xuất hành theo hướng Đông Nam rất tốt.
  • Thứ Năm ngày 7/2, tức mùng 3 Tết Nguyên Đán: Xuất hành theo hướng Đông Nam rất tốt.

Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho tuổi Đinh Sửu

Xem giờ tốt, hướng xuất hành đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho tuổi Đinh Sửu

3. Xem ngày giờ tốt mở hàng, khai trương đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho tuổi Đinh Sửu

Theo quan niệm của người Việt, ngày khai trương, mở cửa hàng đầu năm có ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán, kinh doanh và tài lộc của gia chủ trong cả năm đó. Vì thế, việc chọn ngày giờ tốt khai trương, mở hàng đầu năm là vô cùng quan trọng. Năm Kỷ Hợi 2019, những người chủ doanh nghiệp, cửa hàng nếu chọn được ngày tốt, giờ đẹp để mở cửa hàng, lại gặp được vị khách đầu tiên hợp tuổi thì tin chắc rằng trong năm đó cửa hàng hay doanh nghiệp này sẽ làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn.

Những ngày tốt, giờ đẹp nhất có thể hiến hành mở hàng, khai trương đầu năm 2019:

  • Thứ Sáu ngày 8/2, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán. Giờ tốt: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
  • Thứ Bảy ngày 9/2, tức ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán. Giờ tốt: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Thứ Tư ngày 13/2, tức ngày mùng 9 Tết Nguyên Đán. Giờ tốt: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Để giúp cho gia chủ tăng được may mắn, tài khí thì nên chọn người mở hàng có tuổi (Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành) tương sinh với tuổi của gia chủ. Ngoài chuyện hợp tuổi thì phải chọn được người tốt vía, hiền lành, đức độ, đang ăn nên làm ra… Khi đến mở hàng, việc mua bán chỉ nên diễn ra trong khoảng 5 đến 10 phút, không cần quá lâu, để việc kinh doanh buôn bán của gia chủ trong năm mới sẽ được trôi chảy, thông suốt.

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Bính Tý 1996

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Ất Hợi 1995

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Giáp Tuất 1994

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Quý Dậu 1993

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Nhâm Thân 1992

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Tân Mùi 1991

Chọn tuổi xông nhà, hướng xuất hành đầu năm 2019 tuổi Canh Ngọ 1990

Bài viết liên quan