Xem ngày chuyển nhà tháng 12 năm 2016

11-08-2016 10:39

Xem ngày tốt để chuyển nhà, xem ngày về nhà mới trong tháng 12 năm 2016 để làm lễ nhập trạch, mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Những ngày tháng cuối năm, con người luôn bận rộn với các công việc gia đình và cơ quan, vì vậy nếu chuyển nhà vào thời điểm này thì bạn sẽ vất vả hơn rất nhiều. Tuy vất vả nhưng bạn cùng những người thân trong gia đình sẽ được đón một cái Tết ấm áp trong căn nhà khang trang và rộng rãi hơn.

Bạn muốn xem ngày chuyển nhà tháng 12 năm 2016 để làm lễ nhập trạch, mang lại những điều may mắn nhất cho gia đình của mình? Bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để chọn được ngày lành thích hợp nhất trong tháng 12 nhé.

Những ngày thuận lợi cho việc chuyển nhà trong tháng 12 năm 2016:

1. Thứ 3 ngày 6 tháng 12 (ngày 8 tháng 11 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Chính Nam

+ Tài thần: Tây Bắc

+ Hạc thần: Đông Nam

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Tuyết lộ (Xấu

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Tiểu các (Tốt)

Xem ngày chuyển nhà tháng 12 năm 2016

Xem ngày chuyển nhà tháng 12 năm 2016

2. Thứ 6 ngày 9 tháng 12 (ngày 11 tháng 11 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Tây Bắc

+ Tài thần: Đông Nam

+ Hạc thần: Đông Nam

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

3. Thứ 7 ngày 10 tháng 12 (ngày 12 tháng 11 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Tây Nam

+ Tài thần: Chính Đông

+ Hạc thần: Chính Nam

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

Ngày đẹp chuyển nhà tháng 12 năm 2016

Ngày đẹp chuyển nhà tháng 12 năm 2016

4. Thứ 2 ngày 12 tháng 12 (ngày 14 tháng 11 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Đông Nam

+ Tài thần: Chính Nam

+ Hạc thần: Chính Nam

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Tuyết lộ (Xấu

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Tiểu các (Tốt)

5. Thứ 4 ngày 14 tháng 12 (ngày 16 tháng 11 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Tây Bắc

+ Tài thần: Tây Nam

+ Hạc thần: Chính Nam

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Đại an (Tốt)

6. Thứ 4 ngày 21 tháng 12 (ngày 23 tháng 11 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Chính Nam

+ Tài thần: Chính Đông

+ Hạc thần: Chính Tây

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

7. Thứ 5 ngày 22 tháng 12 (ngày 24 tháng 11 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Đông Nam

+ Tài thần: Chính Nam

+ Hạc thần: Chính Tây

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

8. Thứ 5 ngày 29 tháng 12 (ngày 1 tháng 12 âm lịch)

 •  Hướng xuất hành:

+ Hỉ thần: Tây Bắc

+ Tài thần: Đông Nam

+ Hạc thần: Tây Bắc

 • Giờ xuất hành:

+ Tý (23h – 01h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

+ Sửu (01h – 03h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Dần (03h – 05h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Mão (05h – 07h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Thìn (07h- 09h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Tỵ (09h – 11h): Giờ Tiểu các (Tốt)

+ Ngọ (11h – 13h): Giờ Tuyết lộ (Xấu

+ Mùi (13h – 15h): Giờ Đại an (Tốt)

+ Thân (15h – 17h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

+ Dậu (17h – 19h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

+ Tuất (19h-21h): Giờ Xích khấu (Xấu)

+ Hợi (21h – 23h): Giờ Tiểu các (Tốt)

Trên đây là những ngày đẹp thích hợp chuyển nhà trong tháng dương lịch cuối cùng của năm 2016. Nếu có ý định chuyển nhà thì bạn hãy sắp xếp công việc của mình, chọn lấy một ngày đẹp nhất và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục nhập trạch để dọn về nhà mới nhé.

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Xem ngày chuyển nhà tháng 11 năm 2016

Xem ngày chuyển nhà tháng 10 năm 2016

Xem ngày chuyển nhà tháng 9 năm 2016

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2016 để làm lễ nhập trạch