Phong thủy hướng bàn thờ cho người tuổi Tý thêm thịnh vượng

01-07-2016 17:59

Hướng bàn thờ cho tuổi Giáp Tý, hướng bàn thờ cho tuổi Bính Tý, hướng bàn thờ cho tuổi Mậu Tý, hướng bàn thờ cho tuổi Canh Tý và Nhâm Tý thịnh vượng.

Xem thêm: Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sinh vào các năm 1948, 1960 Canh Tý, 1972 Nhâm Tý, 1984 Giáp Tý, 1996 Bính Tý , 2008 Mậu Tý. Tuy nhiên, ở mỗi tuổi với can khác nhau sẽ có hướng tốt và hướng xấu khác và căn cứ vào đó để xem và đặt hướng bạn thờ cho người tuổi tý thêm thình vượng.

Hãy cũng xem phong thủy hướng bàn thờ cho người tuổi Tý với các can khác nhau tại đây.

1. Một số khái niệm về hướng tốt theo tuổi

* Các hướng tốt

Hướng Sinh Khí: có lợi cho việc thăng quan tiến chức, làm giàu, phát triển sự nghiệp.

Hướng Thiên Y: mang những lợi ích về sức khỏe, không bệnh tật và phát tài.

Hướng Diên Niên: mang nghĩa về phúc đức dài lâu, sống lâu, nhiều của cải và hòa thuận trong gia đình.

Hướng Phục Vị: Có may mắn về tuổi thọ, lộc về con cái.

*Các hướng xấu

Hướng Tuyệt mạng: mang họa tổn hại về sức khỏe, tuổi thọ, không tho dài, dễ bị mưu hại và hao mòn về tài chính.

Hướng Ngũ Quỷ (Giao chiến): Thường là họ về bệnh tật, vạ miệng, tốn hao tài sản.

Hướng Lục Sát:  mang họa mất của, tụng khẩu và có các thương tổn về người, gia súc, vật nuôi, cây trồng.

Hướng Họa Hại: mang họ quan tụng, khẩu thiệt, bệnh tật và mất tiền,hại của.

Căn cứ vào bát quá các bạn có thể chọn được hướng tốt cho việc lập bàn thờ của người tuổi Tý.

Phong thủy hướng bàn thờ cho người tuổi Tý thêm thịnh vượng

Phong thủy hướng bàn thờ cho người tuổi Tý thêm thịnh vượng

1. Phong thủy hướng bàn thờ cho tuổi Giáp Tý

Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 theo bát quái sẽ thuộc Tây tứ mệnh với ngũ hành là Hải Trung Kim tức Vàng trong biển và quẻ mệnh thuộc cung Đoài (Kim).

Do đó, theo Bát Quái các hướng tốt và xấu của người tuổi Giáp Tý như sau:

Hướng tốt:

  • Hướng Tây Bắc mang về lợi Sinh khí;
  • Hướng Tây Nam sinh lợi Thiên y
  • Hướng Đông Bắc mang lợi Diên niên
  • Hướng Tây mang lợi về Phục vị

Hướng xấu: Những hướng xấu bao gồm:

  • Hướng Bắc xấu Họa hại;
  • Hướng Đông Nam mang họa Lục sát;
  • Hướng Nam họa Ngũ Quỷ;
  • Hướng Đông họa Tuyệt mệnh.

Do đó, hướng bàn thờ cho tuổi Giáp Tý tốt nhất là theo hướng Tây Nam của ngôi nhà và hướng ra Đông Bắc là càng tốt bởi đó là hướng tọa cát hướng cát. Trường hợp không thể đặt được theo hướng đó chỉ cần đặt theo hướng nhà.

Phong thủy hướng bàn thờ cho tuổi Giáp Tý

Phong thủy hướng bàn thờ cho tuổi Giáp Tý

2. Phong thủy hướng bàn thờ cho tuổi Bính Tý

Người tuổi Bính Tý mang quẻ mệnh Tốn (Mộc), ngũ hành Giản hạ thủy và thuộc Đông tứ mệnh.

Các hướng tốt: Bắc - Sinh Khí ; Đông – Diên Niên; Nam - Thiên Y; Đông nam - Phục Vị nên đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

Các hướng xấu: Tây Bắc - Hoạ Hại; Đông bắc - Tuyệt Mệnh; Tây - Lục Sát; Tây Nam - Ngũ Quỷ đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

3. Phong thủy hướng bàn thờ cho tuổi Mậu Tý

Người tuổi Mậu Tý (2008) mang quẻ mệnh Khảm (Thủy), ngũ hành Tích lịch hỏa tức Lửa sấm sét và thuộc Đông tứ mệnh.

Các hướng tốt: Bắc - Phục Vị ; Đông – Thiên Y; Nam - Diên Niên; Đông nam - Sinh Khí đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

Các hướng xấu: Tây Bắc - Hoạ Hại; Đông bắc - Ngũ Quỷ; Tây - Lục Sát; Tây Nam - Tuyệt Mệnh cần nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

4. Phong thủy hướng bàn thờ cho tuổi Canh Tý

Người tuổi Canh Tý (1960) mang quẻ mệnh Tốn (Mộc), ngũ hành Bích thượng thổ tức là Đất trên vách và thuộc Đông tứ mệnh.

Các hướng tốt: Bắc - Sinh Khí ; Đông – Diên Niên; Nam - Thiên Y; Đông nam - Phục Vị nên đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

Các hướng xấu: Tây Bắc - Hoạ Hại; Đông bắc - Tuyệt Mệnh; Tây - Lục Sát; Tây Nam - Ngũ Quỷ cần nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

5. Phong thủy hướng bàn thờ cho tuổi Nhâm Tý

Người tuổi Canh Tý (1972) mang quẻ mệnh Khảm (Thủy), ngũ hành Tang đố mộc tức Gỗ cây dâu và thuộc Đông tứ mệnh.

Các hướng tốt: Bắc - Phục Vị ; Đông – Thiên Y; Nam - Diên Niên; Đông nam - Sinh Khí đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

Các hướng xấu: Tây Bắc - Hoạ Hại; Đông bắc - Ngũ Quỷ; Tây - Lục Sát; Tây Nam - Tuyệt Mệnh cần nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ ở các hướng này.

Tổng hợp bởi xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Cách bố trí đồ thờ, phòng thờ theo phong thủy trong nhà

Xem phong thủy bàn thờ ông Thổ công cho nhà khang thịnh

Xem phong thủy phòng thờ, bàn thờ gia tiên thêm phúc lộc thọ

Xem phong thủy bàn thờ Thần Tài - ông Địa thêm tài, thêm lộc

Xem hướng đặt phòng thờ, bàn thờ theo phong thủy hợp tuổi