Bài văn khấn sát sinh gia cầm giảm nghiệp chướng

23-06-2017 15:31

Sát sinh gia cầm, hại vật sẽ dẫn con người đến với muôn vạn đau khổ, chính vì thế người sát sinh cần phải thường xuyên khấn bái để giảm tội nghiệp của mình.

Giết hại là cướp đoạt lấy mạng sống của chúng sinh bao gồm có cả người và vật. Khi ta giết hại một mạng sống, thì chính người bị giết oán hận tăng lên chồng chất nhiều hơn, thù hằn chất chứa mãi, đến khi có cơ hội là chúng có thể trả thù lại ngay.

Để giảm nhẹ tội cho bản thân mình thì hãy cầu kinh sám hối để bản thân sau này khi chết đi sẽ không bị báo ứng, thay vào đó bạn sẽ nhận được sự tha thứ của những loại mà bạn đã phát sinh. Bài văn khấn sát sinh gia cầm sẽ giúp bạn giảm nghiệp chướng, cầu khấn chân thành.

Thực hiện bài khấn vào ngày 30 đi đến chùa nào cũng được. Đứng bên tay trái cửa minh lễ và đi lễ bằng tay không.

Bài văn khấn sát sinh gia cầm giảm nghiệp chướng

Bài văn khấn sát sinh gia cầm giảm nghiệp chướng

Bài văn khấn sát sinh gia cầm

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con lạy quan thế âm bồ tát từ bi cứu khổ cứu nạn tên con là … sinh ngày… tháng…. Năm…

Con làm nghề mưu sinh cuộc sống là nghề ghiết mổ (con gì thì kêu lên) ở số nhà…. Đường…. phương… quận…. thành phố….

Nay con thành tâm lên cửa phật ở chùa (chùa nao thì khấn lên) sám hối phật tha tội lỗi cho người trần mắt thịt chúng con, phật phù hộ độ trì cho gia đình con được bình an vô sự, trong ấm ngoài êm, an khang, thịnh vượng. Phật phù hộ độ trì cho như tâm sở nguyện, như ý sở cầu.

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật! (3 lạy)

Phóng sinh để giảm nhẹ tội

Phóng sinh để giảm nhẹ tội

Chú ý: Trong xem tử vi online thì nên đọc lại bài khấn từ đầu đến cuối 3 lần

Khi khấn xong đi các cửa vái mỗi cửa 3 vái. Đặt giọt dầu 500đ hoặc 1000đ dâng bằng 2 tay.

Trước khi lễ ở đâu phải thắp hương xin thần linh thổ địa ở nhà thì cái lễ ấy mới được chứng.

Như vậy, bài văn khấn trên đây là giúp cho thí chủ có thể trút bỏ gánh nặng tội lỗi của mình khi đã sát sinh và giết hại bất cứ một loài vật nào vì cuộc sống mưu sinh, nên nhớ khi đi chùa sám hối thì phải thật thành tâm.

Giết hại, sát sinh là một thói quen xấu có tính cách hại người, hại vật, làm cho nhân loại khổ đau, chịu cái chết đau đớn về thể xác, chúng sinh hoảng sợ, là nguyên nhân dẫn đến quả u mê, tối tăm, mù mịt. Người Phật tử chân chính phải nên dứt khoát xa lìa nghiệp giết hại, nếu không thì sẽ bị đọa lạc vào chỗ khốn cùng, chịu quả báo cực kỳ đau khổ vô số kiếp. Nếu bạn muốn xem phong thủy cơ bản, các bài văn khấn thì vui lòng truy cập trên trang xemtuvi.mobi.

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi