Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 8 năm 2016

02-08-2016 08:57

Chọn ngày tốt để làm nhà trong tháng 8 năm 2016 theo tuổi của bạn giúp cho việc làm ăn phát đạt, nhiều tài lộc và may mắn hơn trong cuộc sống.

1. Những ngày tốt trong tháng 8 năm 2016 để có thể làm nhà

Xem ngày tốt làm nhà tháng 8 năm 2016 để làm nhà được thuận lợi rước tài lộc vào nhà và việc làm ăn được may mắn hơn.

 • Thứ 2 ngày 01/08/2016 (Âm lịch là ngày 29/06/2016) – ngày Ất Mão
  • Ngày: Hoàng đạo [Bảo Quang (Kim Đường)] - Trực: Thành - Lục Diệu: Xích khấu - Tiết khí: Đại thử
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Kỷ Dậu - Đinh Dậu - Tân Mùi - Tân Sửu
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Kỷ Sửu - Quý Sửu - Tân Mão - Tân Dậu
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Dần (3h - 5h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Dậu (17h - 19h), giờ Tý (23h - 1h)
 • Thứ 6 ngày 05/08/2016 (Âm lịch là ngày 03/07/2016) – ngày Kỷ Mùi
  • Ngày: Hoàng đạo [Ngọc Đường] - Trực: Bế  -  Lục Diệu: Tốc hỷ - Tiết khí: Đại thử
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Ðinh Sửu - Ất Sửu
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Dần (3h - 5h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Thân (15h - 17h), giờ Tuất (19h - 21h), giờ Hợi (21h - 23h)
 • Thứ 7 ngày 06/08/2016 (Âm lịch là ngày 04/07/2016) – ngày Canh Thân
  • Ngày: Hắc đạo [Thiên Lao] - Trực: Kiến  -  Lục Diệu: Xích khấu - Tiết khí: Đại thử
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Nhâm Dần - Mậu Dần - Giáp Tý - Giáp Ngọ
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Sửu (1h - 3h), giờ Thìn (7h - 9h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Tuất (19h - 21h)
 • Thứ 4 ngày 17/08/2016 (Âm lịch là ngày 15/07/2016) – ngày Tân Mùi
  • Ngày: Hoàng đạo [Ngọc Đường]  -  Trực: Bế  -  Lục Diệu: Tốc hỷ -  Tiết khí: Lập thu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Quý sửu - Đinh Sửu - Ất Dậu - Ất Mão
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Dần (3h - 5h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Thân (15h - 17h), giờ Tuất (19h - 21h), giờ Hợi (21h - 23h)
 • Thứ 7 ngày 20/8/2016 (Âm lịch là ngày 18/7/2016) – ngày Giáp Tuất
  • Ngày: Hoàng đạo [Tư Mệnh] - Trực : Mãn  -  Lục Diệu: Không vong - Tiết khí: Lập thu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Nhâm Thìn - Canh Thìn - Canh Tuất
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Dần (3h - 5h), giờ Thìn (7h - 9h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Thân (15h - 17h), giờ Dậu (17h - 19h), giờ Hợi (21h - 23h)

Xem ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

 • Chủ nhật ngày 21/8/2016 (Âm lịch là ngày 19/7/2016) – ngày Ất Hợi
  • Ngày: Hắc đạo [Câu Trận] - Trực: Bình - Lục Diệu: Đại an - Tiết khí: Lập thu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Quý Tỵ - Tân Tỵ - Tân Hợi
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Sửu (1h - 3h), giờ Thìn (7h - 9h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Tuất (19h - 21h), giờ Hợi (21h - 23h)
 • Thứ 4 ngày 24/8/2016 (Âm lịch là ngày 22/7/2016) – ngày Mậu Dần
  • Ngày: Hắc đạo [Thiên Hình] - Trực: Phá - Lục Diệu: Xích khấu - Tiết khí: Xủ thu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Canh Thân - Giáp Thân
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Sửu (1h - 3h), giờ Thìn (7h - 9h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Tuất (19h - 21h)
 • Chủ Nhật ngày 28/8/2016 (Âm lịch là ngày 26/7/2016) – ngày Nhâm Ngọ
  • Ngày: Hắc đạo [Bạch Hổ] - Trực: Khai - Lục Diệu: Lưu tiên - Tiết khí: Xủ thu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Giáp Tý - Canh Tý - Bính Tuất - Bính Thìn
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Sửu (1h - 3h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Thân (15h - 17h), giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 3 ngày 30/8/2016 (Âm lịch là ngày 28/7/2016) – ngày Giáp Thân
  • Ngày : Hắc đạo [Thiên Lao] - Trực : Kiến  -  Lục Diệu: Xích khấu - Tiết khí: Xủ thu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Mậu Dần - Bính Dần - Canh Ngọ - Canh Tý
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Sửu (1h - 3h), giờ Thìn (7h - 9h), giờ Tỵ (9h - 11h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Tuất (19h - 21h)
 • Thứ 4 ngày 31/8/2016 (Âm lịch là ngày 29/7/2016) – ngày Ất Dậu
  • Ngày : Hắc đạo [Nguyên Vũ] - Trực: Trừ - Lục Diệu: Tiểu các - Tiết khí: Xủ thu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm: Kỷ Mão - Đinh Mão - Tân Mùi - Tân Sửu
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm: Giáp Dần - Nhâm Thân - Nhâm Tuất - Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm: Giờ Tý (23h - 1h), giờ Dần (3h - 5h), giờ Mão (5h - 7h), giờ Ngọ (11h - 13h), giờ Mùi (13h - 15h), giờ Dậu (17h - 19h)

2. Xem tuổi cần lưu ý những gì?

Kiểm tra ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Kiểm tra ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Dân gian Việt Nam ta thường hay có câu ví von “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Thông thường thì làm nhà thường tránh những năm như Kim Lâu, Tam Tai hoặc Hoang Ốc.

Kim Lâu

Đối với Nam bạn lấy số tuổi, tính theo “tuổi mụ” tức là chia cho 9 và số dư = 1, 3, 6, 8 thì sẽ làm phạm Kim Lâu (tính để xem tuổi mà làm nhà hoặc sửa nhà).

 • Dư 1 phạm Kim lâu thân – Gây tai họa cho chủ nhà.
 • Dư 3 phạm Kim lâu thê – Gây tai học cho vợ người chủ.
 • Dư 6 phạm Kim lâu tử – Gây tai học cho con của người chủ.
 • Dư 8 phạm Kim lục súc – Gây tai họa cho con vật nuôi ở trong nhà.

Riêng số 8 này thì không có sao, tuy nhiên nếu gia chủ nào yêu quý động vật hoặc chăn nuôi gia súc thì cần phải kiêng, còn không thì cũng không quan trọng. Đối với nữ cũng sử dụng cách tính như trên lấy “tuổi mụ” chia cho 9 và số dư sẽ bằng 1, 3, 6, 8 tức là phạm Kim Lâu (thông thường xem tuổi để lấy chồng).

Tóm lại các tuổi Kim Lâu cần tránh khi bạn ở độ tuổi 12, 15, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48 và 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75. Vậy nên nếu có làm bất cứ việc gì thì bạn cần phải cẩn thận trong những năm này.

Tam tai

Quy luật của những tuổi Tam tai khi chủ nhà tuổi Thân – Tý – Thìn sẽ gặn hạn vào năm Dần – Mão – Thìn. Đối với người chủ nhà tuổi Dần – Ngọ – Tuất sẽ gặp Tam tai vào năm Thân – Dậu – Tuất. Nếu chủ nhà tuổi Tý – Dậu – Sửu sẽ gặp hạn Tam tai khi bạn vào năm Hợi – Tý – Sửu. Những người chủ nhà tuổi Hợi – Mão – Mùi gặp hạn Tam tai vào những năm Tỵ – Ngọ – Mùi.

Hoang Ốc

Các tuổi Hoang Ốc cần phải tránh trong cuộc đời khi bạn ở những độ tuổi 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng hạn Hoang Ốc ở mức độ tác động không lớn nên vẫn có thể tiến hành xây cất và sửa chữa được.

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi