Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

02-08-2016 16:52

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016 rất quan trọng, chọn đúng ngày giờ tốt giúp cho gia chủ việc làm ăn được may mắn, gia đình hạnh phúc.

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016 (tháng Ất Mùi và năm Bính Thân) giúp bạn tiến hành tu tạo và sửa chữa nhà ở của mình đó là:

 • Thứ 3 ngày 02/08/2016 (âm lịch ngày 30/06/2016) – Ngày Bính Thìn
  • Ngày:
   • Trực : Thu
   • Hắc đạo [Bạch Hổ]
   • Tiết khí : Đại thử
   • Lục Diệu : Tiểu các
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Mậu Tuất
   • Nhâm Tuất
   • Nhâm Ngọ
   • Nhâm Tý
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Kỷ Sửu
   • Tân Mão
   • Tân Dậu
   • Quý Sửu
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Dần (3h - 5h),
   • Giờ Thìn (7h - 9h),
   • Giờ Tỵ (9h - 11h),
   • Giờ Thân (15h - 17h),
   • Dậu (17h - 19h), giờ Hợi (21h - 23h)

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

 • Thứ 4 ngày 03/08/2016  (âm lịch ngày 01/07/2016) – Ngày Đinh Tỵ
  • Ngày:
   • Trực : Thu
   • Hoàng đạo [Bảo Quang (Kim Đường)]
   • Tiết khí : Đại thử
   • Lục Diệu : Đại an
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Kỷ Hợi
   • Quý Hợi
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Thìn
   • Giáp Dần
   • Nhâm Thân
   • Nhâm Tuất
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Sửu (1h - 3h),
   • Giờ Thìn (7h - 9h),
   • Giờ Ngọ (11h - 13h),
   • Giờ Mùi (13h - 15h),
   • Giờ Tuất (19h - 21h),
   • Giờ Hợi (21h - 23h)
 • Thứ 5 ngày 04/08/2016  (âm lịch ngày 02/07/2016) – Ngày Mậu Ngọ
  • Ngày:
   • Trực : Khai
   • Hắc đạo [Bạch Hổ]
   • Tiết khí : Đại thử
   • Lục Diệu : Lưu tiên
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Giáp Tý
   • Bính Tý
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Giáp Dần
   • Nhâm Tuất
   • Nhâm Thìn
   • Nhâm Thân
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h),
   • Giờ Sửu (1h - 3h),
   • Giờ Mão (5h - 7h),
   • Giờ Ngọ (11h - 13h),
   • Giờ Thân (15h - 17h),
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 7 ngày 06/08/2016  (âm lịch ngày 04/07/2016) – Ngày Canh Thân
  • Ngày:
   • Trực : Kiến
   • Hắc đạo [Thiên Lao]
   • Tiết khí : Đại thử
   • Lục Diệu : Xích khấu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Mậu Dần
   • Giáp Tý
   • Nhâm Dần
   • Giáp Ngọ
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Thìn
   • Nhâm Tuất
   • Giáp Dần
   • Nhâm Thân
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h),
   • Giờ Sửu (1h - 3h),
   • Giờ Thìn (7h - 9h),
   • Giờ Tỵ (9h - 11h),
   • Giờ Mùi (13h - 15h),
   • Giờ Tuất (19h - 21h)

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

 • Chủ Nhật ngày 07/08/2016 (âm lịch ngày 05/07/2016) – Ngày Tân Dậu
  • Ngày:
   • Trực : Trừ
   • Hắc đạo [Nguyên Vũ]
   • Tiết khí : Lập thu
   • Lục Diệu : Tiểu các
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Quý Mão
   • Ất Mùi
   • Kỷ Mão
   • Ất Sửu
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Thân
   • Giáp Dần
   • Nhâm Tuất
   • Nhâm Thìn
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h),
   • Giờ Dần (3h - 5h),
   • Giờ Mão (5h - 7h),
   • Giờ Ngọ (11h - 13h),
   • Giờ Mùi (13h - 15h),
   • Giờ Dậu (17h - 19h)

Những ngày trên đây thì có 2 ngày kế tiếp nhau và 6 ngày kế tiếp nữa. Vậy nên tu tạo chi phải làm cho xong trong 2 ngày liên tiếp đó nhé (hoặc 6 ngày liên tiếp đều được), không nên để trễ nải qua những ngày khác. Tám ngày trên trong tháng 8 năm 2016 này chính ý là sửa chữa hơn là tạo ra vì Du Tu tức là trộm sửa chữa mà. Nếu ta làm lấn ngày này qua ngày khác thì Hung Thần xuống trần, e rằng điều đó không tốt.

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 8 năm 2016