Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 9 năm 2016

08-08-2016 16:57

Chọn ngày tốt để làm nhà trong tháng 9 năm 2016 theo tuổi của bạn giúp cho việc làm ăn phát đạt, nhiều tài lộc và may mắn hơn trong cuộc sống.

Xem ngày tốt làm nhà tháng 9 năm 2016 - tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân, đây là ngày có sao Sát cống tốt nhất cho việc làm nhà của gia chủ (cần chú ý thêm tuổi gia chủ tương sinh tương khắc như thế nào nữa) đó là những ngày sau:

 • Thứ 7 ngày 03/09/2016 (tức ngày 03/08/2016 âm lịch) – ngày Mậu Tý.
  • Ngày:
   • Trực : Bình
   • Hoàng đạo [Tư Mệnh]
   • Tiết khí : Xủ thu
   • Lục Diệu : Xích khấu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Bính Ngọ
   • Giáp Ngọ
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Ất Mão - Quý Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 7 ngày 10/09/2016 (tức ngày 10/08/2016 âm lịch) – ngày Ất Mùi.
  • Ngày:
   • Trực : Khai
   • Hoàng đạo [Bảo Quang (Kim Đường)]
   • Tiết khí : Bạch lộ
   • Lục Diệu : Tiểu các
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Kỷ Sửu
   • Tân Dậu
   • Quý Sửu
   • Tân Mão
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Ất Mão
   • Quý Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
   • Giờ Hợi (21h - 23h)

Xem ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

 • Thứ 7 ngày 17/9/2016 (tức ngày 17/08/2016 âm lịch) – ngày Nhâm Dần
  • Ngày:
   • Trực : Chấp
   • Hoàng đạo [Thanh Long]
   • Tiết khí : Bạch lộ
   • Lục Diệu : Không vong
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Bính Thân
   • Canh Thân
   • Bính Dần
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Ất Mão
   • Quý Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Thìn (7h - 9h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
 • Chủ Nhật ngày 18/09/2016 (tức ngày 18/08/2016 âm lịch) – ngày Quý Mão
  • Ngày gồm:
   • Trực : Phá
   • Hoàng đạo [Minh Đường]
   • Tiết khí : Bạch lộ
   • Lục Diệu : Đại an
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Đinh Dậu
   • Tân Dậu
   • Đinh Mão
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Ất Mão
   • Quý Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 4 ngày 21/09/2016 (tức ngày 21/08/2016 âm lịch) – ngày Bính Ngọ
  • Ngày:
   • Trực : Thu
   • Hoàng đạo [Kim Quỹ]
   • Tiết khí : Bạch lộ
   • Lục Diệu : Xích khấu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Mậu Tý
   • Canh Tý
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Ất Mão
   • Quý Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)

Kiểm tra ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Kiểm tra ngày tốt để làm nhà và sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

 • Thứ 7 ngày 24/09/2016 (tức ngày 24/08/2016 âm lịch) – ngày Kỷ Dậu
  • Ngày:
   • Trực : Kiến
   • Hoàng đạo [Ngọc Đường]
   • Tiết khí : Thu phân
   • Lục Diệu : Đại an
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Ất Mão
   • Tân Mão
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Quý Mão
   • Ất Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 3 ngày 27/09/2016 (tức ngày 27/08/2016 âm lịch) – ngày Nhâm Tý
  • Ngày:
   • Trực : Bình
   • Hoàng đạo [Tư Mệnh]
   • Tiết khí : Thu phân
   • Lục Diệu : Xích khấu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Canh Ngọ
   • Giáp Ngọ
   • Bính Thìn
   • Bính Tuất
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Ất Mão
   • Quý Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 6 ngày 30/09/2016 (tức ngày 30/08/2016 âm lịch) – ngày Ất Mão
  • Ngày:
   • Trực : Phá
   • Hoàng đạo [Minh Đường]
   • Tiết khí : Thu phân
   • Lục Diệu : Đại an
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Kỷ Dậu
   • Tân Sửu
   • Đinh Dậu
   • Tân Mùi
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Ất Mão
   • Quý Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 8 năm 2016