Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 11 năm 2016

12-08-2016 16:47

Chọn ngày tốt để làm nhà trong tháng 11 năm 2016 theo tuổi của bạn giúp cho việc làm ăn phát đạt, nhiều tài lộc và may mắn hơn trong cuộc sống.

Xem ngày tốt làm nhà tháng 11 năm 2016, chọn ngày làm nhà và khởi công tốt nhất trong tháng 11 đó là những ngày sau:

 • Thứ 4 ngày 02/11/2016 (tức ngày 03/10/2016 âm lịch) – ngày Mậu Tý
  • Ngày:
   • Trực : Trừ
   • Hắc đạo [Bạch Hổ]
   • Tiết khí : Sương giáng
   • Lục Diệu : Không vong
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Bính Ngọ
   • Giáp Ngọ
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Tân Tỵ
   • Đinh Tỵ.
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 11 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 11 năm 2016

 • Thứ 4 ngày 09/11/2016 (tức ngày 10/10/2016 âm lịch) – ngày Ất Mùi
  • Ngày:
   • Trực : Thành
   • Hoàng đạo [Minh Đường]
   • Tiết khí : Lập đông
   • Lục Diệu : Đại an
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Kỷ Sửu
   • Quý Sửu
   • Tân Dậu
   • Tân Mão
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Tân Tỵ
   • Đinh Tỵ
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
   • Giờ Hợi (21h - 23h)
 • Thứ 4 ngày 16/11/2016 (tức ngày 17/10/2016 âm lịch) – ngày Nhâm Dần
  • Ngày:
   • Trực : Bình
   • Hắc đạo [Thiên Lao]
   • Tiết khí : Lập đông
   • Lục Diệu : Lưu tiên
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Canh Thân
   • Bính Dần
   • Bính Thân
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Tân Tỵ
   • Đinh Tỵ.
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Thìn (7h - 9h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
 • Thứ 5 ngày 17/11/2016 (tức ngày 18/10/2016 âm lịch) – ngày Quý Mão
  • Ngày gồm:
   • Trực : Định
   • Hắc đạo [Nguyên Vũ]
   • Tiết khí : Lập đông
   • Lục Diệu : Tốc hỷ
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Tân Dậu
   • Đinh Mão
   • Đinh Dậu
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Tân Tỵ
   • Đinh Tỵ.
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Chủ Nhật ngày 20/11/2016 (tức ngày 21/20/2016 âm lịch) – ngày Bính Ngọ
  • Ngày:
   • Trực : Nguy
   • Hoàng đạo [Thanh Long]
   • Tiết khí : Lập đông
   • Lục Diệu : Không vong
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Canh Tý
   • Mậu Tý
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Đinh Tỵ.
   • Tân Tỵ
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)

Ngày tốt để làm nhà trong tháng 11 năm 2016

Ngày tốt để làm nhà trong tháng 11 năm 2016

 • Thứ 4 ngày 23/11/2016 (tức ngày 24/10/2016 âm lịch) – ngày Kỷ Dậu
  • Ngày:
   • Trực : Khai
   • Hắc đạo [Chu Tước]
   • Tiết khí : Tiểu tuyết
   • Lục Diệu : Tốc hỷ
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Tân Mão
   • Ất Mão
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Tân Tỵ
   • Đinh Tỵ
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 7 ngày 26/11/2016 (tức ngày 27/10/2016 âm lịch) – ngày Nhâm Tý
  • Ngày:
   • Trực : Trừ
   • Hắc đạo [Bạch Hổ]
   • Tiết khí : Tiểu tuyết
   • Lục Diệu : Không vong
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Canh Ngọ
   • Bính Tuất
   • Bính Thìn
   • Giáp Ngọ
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Tân Tỵ
   • Đinh Tỵ
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 3 ngày 29/11/2016 (tức ngày 01/11/2016 âm lịch) – ngày Ất Mão
  • Ngày:
   • Trực : Bình
   • Hoàng đạo [Ngọc Đường]
   • Tiết khí : Tiểu tuyết
   • Lục Diệu : Tiểu các
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Kỷ Dậu
   • Tân Mùi
   • Tân Sửu
   • Đinh Dậu
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Ngọ
   • Giáp Dần
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 11 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 10 năm 2016

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 10 năm 2016

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 9 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 9 năm 2016

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 8 năm 2016