Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 12 năm 2016

12-08-2016 16:48

Xem ngày tốt để sửa nhà trong tháng 12 năm 2016 rất quan trọng, chọn đúng ngày giờ tốt giúp cho gia chủ việc làm ăn được may mắn, gia đình hạnh phúc.

Xem ngày sửa nhà tháng 12 năm 2016, tổng hợp những ngày đẹp nhất trong tháng để bạn có thể chọn và tiến hành tu sửa nhà:

 • Thứ 6 ngày 2 tháng 12 (ngày 4 tháng 11 âm lịch) – Ngày Mậu Ngọ

  • Ngày: Hoàng đạo [Tư Mệnh]

   • Trực : Phá

   • Lục Diệu: Lưu tiên

   • Tiết khí: Tiểu tuyết

  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) bao gồm:

   • Bính Tý

   • Giáp Tý

  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) bao gồm:

   • Nhâm Ngọ

   • Bính Ngọ

   • Giáp Thân

   • Giáp Dần

  • Giờ hoàng đạo:

   • Tý (23h - 1h)

   • Sửu (1h - 3h)

   • Mão (5h - 7h)

   • Ngọ (11h - 13h)

   • Thân (15h - 17h)

   • Dậu (17h - 19h)

  • Ngày xuất hành: Ngày Thiên tai nên xuất hành cầu tài sẽ được thắng lợi, có người giúp đỡ, mọi công việc đều thông thuận.

  • Hướng xuất hành:

   • Hỉ Thần: Đông Nam

   • Tài Thần: Chính Nam

   • Hạc Thần: Chính Đông

  • Giờ xuất hành:

   • Tý (23h-01h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

   • Sửu (01-03h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

   • Dần (03h-05h): Giờ Xích khấu (Xấu)

   • Mão (05h-07h): Giờ Tiểu các (Tốt)

   • Thìn (07h-09h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

   • Tỵ (09h-11h): Giờ Đại an (Tốt)

   • Ngọ (11h-13h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

   • Mùi (13h-15h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

   • Thân (15h-17h): Giờ Xích khấu (Xấu)

   • Dậu (17h-19h): Giờ Tiểu các (Tốt)

   • Tuất (19h-21h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

   • Hợi (21h-23h): Giờ Đại an (Tốt)

Xem ngày tốt thích hợp để sửa nhà tháng 12 năm 2016

Xem ngày tốt thích hợp để sửa nhà tháng 12 năm 2016

 • Thứ 7 ngày 3 tháng 12 (ngày 5 tháng 11 âm lịch) – Ngày Kỷ Mùi

  • Ngày: Hắc đạo [Câu Trận] 

   • Trực: Nguy

   • Lục Diệu: Tốc hỷ

   • Tiết khí : Tiểu tuyết

  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) bao gồm:

   • Ðinh Sửu

   • Ất Sửu

  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) bao gồm:

   • Nhâm Ngọ

   • Bính Ngọ

   • Giáp Thân

   • Giáp Dần

  • Giờ hoàng đạo:

   • Dần (3h - 5h)

   • Mão (5h - 7h)

   • Tỵ (9h - 11h)

   • Thân (15h - 17h)

   • Tuất (19h - 21h)

   • Hợi (21h - 23h)

  • Hướng xuất hành

   • Hỉ Thần: Đông Bắc

   • Tài Thần: Chính Nam

   • Hạc Thần: Chính Đông

  • Ngày xuất hành: Ngày Thiên tặc xuất hành không tốt, cầu tài dễ bị mất cắp, mọi việc đều xấu.

  • Giờ xuất hành  

   • Tý (23h-01h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

   • Sửu (01-03h): Giờ Xích khấu (Xấu)

   • Dần (03h-05h): Giờ Tiểu các (Tốt)

   • Mão (05h-07h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

   • Thìn (07h-09h): Giờ Đại an (Tốt)

   • Tỵ (09h-11h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

   • Ngọ (11h-13h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

   • Mùi (13h-15h): Giờ Xích khấu (Xấu)

   • Thân (15h-17h): Giờ Tiểu các (Tốt)

   • Dậu (17h-19h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

   • Tuất (19h-21h)  : Giờ Đại an (Tốt)

   • Hợi (21h-23h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

Ngày tốt sửa nhà tháng 12 năm 2016

Ngày tốt sửa nhà tháng 12 năm 2016

 • Chủ nhật ngày 4 tháng 12 (ngày 6 tháng 11 âm lịch) – Ngày Canh Thân

  • Ngày: Hoàng đạo [Thanh Long]

   • Trực: Thành

   • Lục Diệu: Xích khấu

   • Tiết khí: Tiểu tuyết

  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) bao gồm:

   • Nhâm Dần

   • Mậu Dần

   • Giáp Tý

   • Giáp Ngọ

  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) bao gồm:

   • Nhâm Ngọ

   • Bính Ngọ

   • Giáp Thân

   • Giáp Dần

  • Giờ hoàng đạo:

   • Tý (23h - 1h)

   • Sửu (1h - 3h)

   • Thìn (7h - 9h)

   • Tỵ (9h - 11h)

   • Mùi (13h - 15h)

   • Tuất (19h - 21h)

  • Hướng xuất hành

   • Hỉ Thần: Tây Bắc

   • Tài Thần: Tây Nam

   •  Hạc Thần : Đông Nam

  • Ngày xuất hành: Ngày Thiên Dương xuất hành tốt, cầu tài được tài, làm việc gì cũng như ý.

  • Giờ xuất hành:

   • Tý (23h-01h): Giờ Xích khấu (Xấu)

   • Sửu (01-03h): Giờ Tiểu các (Tốt)

   • Dần (03h-05h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

   • Mão (05h-07h): Giờ Đại an (Tốt)

   • Thìn (07h-09h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

   • Tỵ (09h-11h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

   • Ngọ (11h-13h): Giờ Xích khấu (Xấu)

   • Mùi (13h-15h): Giờ Tiểu các (Tốt)

   • Thân (15h-17h): Giờ Tuyết lộ (Xấu)

   • Dậu (17h-19h): Giờ Đại an (Tốt)

   • Tuất (19h-21h): Giờ Tốc hỷ (Tốt)

   • Hợi (21h-23h): Giờ Lưu tiên (Xấu)

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi