Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 12 năm 2016

12-08-2016 14:02

Chọn ngày tốt để làm nhà trong tháng 12 năm 2016 theo tuổi của bạn giúp cho việc làm ăn phát đạt, nhiều tài lộc và may mắn hơn trong cuộc sống.

Xem ngày tốt làm nhà tháng 12 năm 2016, chọn ngày làm nhà và khởi công tốt nhất trong tháng 12 đó là những ngày sau:

 • Chủ Nhật ngày 04/12/2016 (tức ngày 06/11/2016 âm lịch) – ngày Canh Thân
  • Ngày:
   • Trực : Thành
   • Hoàng đạo [Thanh Long]
   • Tiết khí : Tiểu tuyết
   • Lục Diệu : Xích khấu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Nhâm Dần
   • Mậu Dần
   • Giáp Tý
   • Giáp Ngọ
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
   • Giáp Dần
   • Nhâm Ngọ
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Thìn (7h - 9h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
 • Thứ 2 ngày 05/12/2016 (tức ngày 07/11/2016 âm lịch) – ngày Tân Dậu
  • Ngày:
   • Trực : Thu
   • Hoàng đạo [Minh Đường]
   • Tiết khí : Tiểu tuyết
   • Lục Diệu : Tiểu các
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu):
   • Quý Mão
   • Ất Sửu
   • Ất Mùi
   • Kỷ Mão
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Ngọ
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
   • Giáp Dần
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 5 ngày 15/12/2016 (tức ngày 17/11/2016 âm lịch) – ngày Tân Mùi
  • Ngày:
   • Trực : Nguy
   • Hắc đạo [Câu Trận]
   • Tiết khí : Đại tuyết
   • Lục Diệu : Tốc hỷ
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Quý sửu
   • Đinh Sửu
   • Ất Mão
   • Ất Dậu
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Ngọ
   • Bính Ngọ
   • Giáp Dần
   • Giáp Thân
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
   • Giờ Hợi (21h - 23h)

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 12 năm 2016

Xem ngày tốt để làm nhà trong tháng 12 năm 2016

 • Chủ Nhật ngày 18/12/2016 (tức ngày 20/11/2016 âm lịch) – ngày Giáp Tuất
  • Ngày:
   • Trực : Khai
   • Hắc đạo [Thiên Hình]
   • Tiết khí : Đại tuyết
   • Lục Diệu : Không vong
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Nhâm Thìn
   • Canh Thìn
   • Canh Tuất
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu):
   • Giáp Dần
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
   • Nhâm Ngọ
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Thìn (7h - 9h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
   • Giờ Hợi (21h - 23h)

Ngày tốt để làm nhà trong tháng 12 năm 2016

Ngày tốt để làm nhà trong tháng 12 năm 2016

 • Thứ 2 ngày 19/12/2016 (tức ngày 21/11/2016 âm lịch) – ngày Ất Hợi
  • Ngày:
   • Trực : Bế
   • Hắc đạo [Chu Tước]
   • Tiết khí : Đại tuyết
   • Lục Diệu : Đại an
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Quý Tỵ
   • Tân Tỵ
   • Tân Hợi
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Ngọ
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
   • Giáp Dần
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Thìn (7h - 9h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
   • Giờ Hợi (21h - 23h)
 • Thứ 5 ngày 22/12/2016 (tức ngày 24/11/2016 âm lịch) – ngày Mậu Dần
  • Ngày:
   • Trực : Mãn
   • Hắc đạo [Bạch Hổ]
   • Tiết khí : Đông chí
   • Lục Diệu : Xích khấu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Canh Thân
   • Giáp Thân
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Ngọ
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
   • Giáp Dần
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Thìn (7h - 9h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
 • Thứ 2 ngày 26/12/2016 (tức ngày 28/11/2016 âm lịch) – ngày Nhâm Ngọ
  • Ngày:
   • Trực : Phá
   • Hoàng đạo [Tư Mệnh]
   • Tiết khí : Đông chí
   • Lục Diệu : Lưu tiên
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Giáp Tý
   • Canh Tý
   • Bính Tuất
   • Bính Thìn
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Ngọ
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
   • Giáp Dần
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Thân (15h - 17h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)
 • Thứ 4 ngày 28/12/2016 (tức ngày 30/11/2016 âm lịch) – ngày Giáp Thân
  • Ngày:
   • Trực : Thành
   • Hoàng đạo [Thanh Long]
   • Tiết khí : Đông chí
   • Lục Diệu : Xích khấu
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Mậu Dần
   • Canh Tý
   • Bính Dần
   • Canh Ngọ
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Nhâm Ngọ
   • Bính Ngọ
   • Giáp Thân
   • Giáp Dần
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Sửu (1h - 3h)
   • Giờ Thìn (7h - 9h)
   • Giờ Tỵ (9h - 11h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Tuất (19h - 21h)
 • Thứ 5 ngày 29/12/2016 (tức ngày 01/12/2016 âm lịch) – ngày Ất Dậu
  • Ngày:
   • Trực : Thành
   • Hắc đạo [Câu Trận]
   • Tiết khí : Đông chí
   • Lục Diệu : Không vong
  • Can khắc chi xung với ngày (xấu) gồm:
   • Kỷ Mão
   • Đinh Mão
   • Tân Sửu
   • Tân Mùi
  • Can khắc chi xung với tháng (xấu) gồm:
   • Quý Mùi
   • Đinh Mùi
   • Ất Dậu
   • Ất Mão
  • Giờ hoàng đạo gồm:
   • Giờ Tý (23h - 1h)
   • Giờ Dần (3h - 5h)
   • Giờ Mão (5h - 7h)
   • Giờ Ngọ (11h - 13h)
   • Giờ Mùi (13h - 15h)
   • Giờ Dậu (17h - 19h)

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi