Kinh chú Đại Bi 7 biến giọng đọc nhanh, kinh cứu khổ cứu nạn

26-02-2020 12:00

Chú Đại Bi 7 biến giọng đọc nhanh, chữ to, do thầy Thích Trí Thoát tụng. Kinh chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc.

Chú Đại Bi được ví như kinh cứu khổ, bất cứ ai trì tụng chú Đại Bi với tất cả tâm thành chắc chắn đều đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện. Vậy chú Đại Bi 7 biến là gì? Hướng dẫn tụng chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc.

Hướng dẫn tụng chú Đại Bi 7 biến

Hướng dẫn tụng chú Đại Bi 7 biến

Chú Đại Bi được trích từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Phật, Bồ Tát, các thần và vương.

Bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh. Người ta tin rằng niệm Chú Đại Bi mỗi ngày giúp trí tuệ minh mẫn, khai sáng để luôn nhận thức được mọi điều. Nhờ thần chú mà đời sống đầy những hy vọng, hạnh phúc và vui vẻ, không túng quẫn, đau khổ.

Tin tưởng vào lòng thương yêu chúng sanh và khả năng hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm, hành giả có thể hành trì Thần chú Đại Bi như là phương tiện chính của Thiền định trong khả năng tập trung năng lực cũng như thiền quán hầu đạt đến an lạc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày và từng bước tiến đến cứu cánh giải thoát, giác ngộ.

Hướng dẫn tụng chú Đại Bi 7 biến Thích Trí Thoát

Lời kinh chú Đại Bi gồm 84 câu, 415 chữ. Sau đây là bài kinh chú Đại Bi 7 biến giọng đọc nhanh, do thầy Thích Trí Thoát tụng.

Hành giả nên tự mình sắp xếp thời khoá biểu thích hợp và cố định cho việc niệm chú đại bi tiếng Việt 7 biến hằng ngày, vào buổi sáng hoặc buổi tối hoặc cả sáng lẫn tối. Đức Phật dạy rằng mỗi người nên hành thiền ngày hai buổi, buổi sáng sớm lúc mới rạng đông và buổi hoàng hôn lúc ngày chuyển qua đêm.

Lời kinh chú Đại Bi cho người chưa thuộc

Lời kinh chú Đại Bi 7 biến

Niệm chú Đại Bi 7 biến

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27.  Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời bạn theo dõi tử vi đông phương để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác.

 

 

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Tụng chú Đại Bi 5 biến dành cho người chưa thuộc

Hướng dẫn cách tụng chú Đai Bi ngắn gọn, thực hiện tại nhà

Sự linh ứng của chú Đại Bi, những câu thần chú linh nghiệm

Chú Đại Bi giải nghiệp, kinh chú Đại Bi cứu khổ cứu nạn, cầu bình an

Chú Đại Bi là gì? Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Nguồn gốc chú Đại Bi, nội dung bài kinh chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát